Hareketli Anaoku'nda Çocukları Süper Kahraman Yapıyoruz

Çoğu ebeveyn Anaokulu’nu çocuğun eğitiminin resmi başlangıcını düşünürken, bu dönüm noktasından önceki yıllar da öğrenmek için önemli bir zamandır. Çocuklar genellikle yaklaşık beş yaşında anaokuluna girerler, ama hayatın ilk beş yılı, öğrenmenin temellerini belirleyen kritik bir dönemdir. Aslında, okul öncesi yılları herkesin en önemli öğrenme zamanı olabilir.

Okul öncesi eğitim şimdi sadece iyi bir fikir değil, aynı zamanda çocuğun skolastik başarısı için çok önemlidir. “Okul öncesi, sayılara, mektuplara ve şekillere alışıyorlar. Ve daha da önemlisi, nasıl sosyalleşeceklerini öğrenip, diğer çocuklarla birlikte yaşayıp paylaşıyorlar, daire zamanına katkıda bulunuyorlar.” Bu beceriler, çocukların Anaokulunda ve ötesinde ne öğrenecekleri için önemli bir temeldir.

Okul öncesi eğitim çocuğunuza ömür boyu sürecek bir öğrenme aşkı başlatma fırsatı sunar. Yaşına uygun materyallerin ve hedeflerin kullanımıyla, çocuğunuzun becerilerini geliştirmesine, daha gelişmiş öğrenim için çerçeveyi oluşturmasına ve en önemlisi öğrenmenin eğlenceli olduğunu keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Öğrenmenin motivasyonu okul başarısında önemli bir faktördür.

Yüksek kaliteli erken çocukluk müdahaleleri öğrenme ve motivasyon üzerinde kalıcı etkilere sahiptir. Bu, çocuğunuza öğrenme ve gelişmeyi sağlayan okul öncesi öğrenme fırsatlarının sağlanmasının, El, akademik başarı ve daha fazlası için ömür boyu yarar sağlar. Genç yaşta öğrenmeye, keşfe ve yaşına uygun görevleri başarıyla tamamlayan bir çocuk, daha sonradan okulda yaşamanın ve akademik olarak da daha iyi bir şey yapmanın daha muhtemel olacağını düşünmektedir.

Okul Öncesi Eğitimin Çocuklara Katkıları

  • Derse odaklanmayı kolaylaştıran daha uzun dikkat süresi
  • Okuma ve yazma için temel oluşturan gelişmiş dil becerileri
  • Yapıya ve planlanmış etkinliklere alışmış olmak
  • Okul öncesi sınıf ortamında öğrenilen önemli sosyal beceriler

Çok sayıda araştırma okul öncesi eğitimin daha sonra okulda daha iyi performans gösterdiğini saptamıştır. Bu durum, birçok devletin artık ücretsiz okul öncesi öğrencilere düşük gelirli ve risk altındaki çocuklara fırsatlar sağladığını kabul etmiştir. Hem sınıfta hem de evde okul öncesi eğitim, güçlü bir temele sahip bir çocuk sağlar ve Anaokulu’na öğrenmeye hazır olmasını sağlar; Aslında, son yıllarda okul öncesi öğrenmeye yapılan vurgudan dolayı okula giren çocukların belli bir düzeyde bilgi alması beklenmektedir. İyi bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hazır olmasını sağlar ve sınıf arkadaşlarının gerisinde kalmaz.