Görevimiz Bahçe Bakımı - Hareketli Anaokulu

Herhangi bir anaokulu sınıfına girdiğinizde, çocukların oyun sesleri genişledikçe ve küçültüldükçe birbirleriyle özgürce etkileşimde bulunan çocukların seslerini duyacaksınız. Birçok 5- ve 6 yaşındaki çocuklar, küçük çocukların tecrit edilmiş ve paralel oyunlarından, daha yaşlı olanların tamamen kooperatif oyunlarına kadar farklı etkileşim aşamalarını gösterirler. Bazen bu aşamalar bir kerede ve bazen ardı ardına gerçekleşir. Anaokulları, çevreyi, birbirlerini ve sizleri test ederken tüm yeteneklerini deneyimliyorlar.

Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir.
Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

Değerler toplum için önemlidir, değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde değerlidir. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil, genel yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da önemlidir. Bu belirleme, seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, nasıl bir anne veya baba olacağımıza kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar